Korsets Kraft tror följande:

 

Att det endast finns en sann Gud. Denne Gud är treenig genom Fadern, Sonen och den Helige Ande.

 

Att enda vägen till Gud och frälsningen går genom Jesus Kristus.

 

Att Bibeln är Guds ord.

 

Att ingen människa kan bli frälst genom goda gärningar.

 

Att Jesus (Sonen) blev människa som levde fullkomligt syndfritt här på jorden, korsfästes för våra synders skull, och uppstod från de döda på tredje dagen för vår rättfärdiggörelses skull.

 

Att Jesu blod som utgjöts på korset renar oss från all vår synd.

 

Att Jesus en dag kommer tillbaka för att hämta sin församling.

 

Att vi alla en dag ska stå inför Kristi domstol för att dömas.

 

Att det väntar en evig tillvaro i Himlen fullkomligt omgiven av Guds kärlek för alla frälsta, och en evig tillvaro i Helvetet fullkomligt skild från Gud för de förlorade.

 

Att Guds erbjudande om förlåtelse är tillgängligt för alla människor.

 

Att alla människor som inser sitt behov av frälsning måste omvända sig och ta emot Jesus Kristus som sin personliga Frälsare och Herre.

 

 «Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tnchrch35.jpg 

 "Ty av nåden är ni frälsta

genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig."

- Ef. 2:8-9

 
stäng