visar: arkiv för november 2017

söndag 5 november

Församlingen Korsets Kraft och Trosrörelsen


Det händer att vi får mail till församlingen Korsets Kraft där folk tackar oss för att vi inte tar in några influenser från Trosrörelsens lära i församlingen. Många som skriver uttrycker frustration och sorg över att så många kristna idag inte verkar se faran med Trosrörelsens teologi, och en del skriver att de inte vet vart de ska ta vägen nu när Trosrörelsens influenser kommer in inte bara i deras hemförsamling, utan även i allt fler församlingar.


Det händer även ibland när jag samtalar med andra kristna att samtalet kommer in på Trosrörelsen. Jag brukar då vara ärlig med att jag under en tid var inne i den läran och vet mycket väl vad den innebär. Har man väl varit inne i (och kommit ur) Trosrörelsens lära, så brukar man kunna känna igen de influenserna väldigt snabbt hos andra kristna eller i andra församlingar. Jag brukar ofta få en del frågor om hur det kom sig att jag kom in i den läran. Och vad var det som gjorde att jag lämnade den? Hur kom det sig att jag genomskådade felaktigheterna där och kom till insikten om att det var ett falskt evangelium?

 

För många år sen, när jag var relativt nyfrälst så visste jag inte så mycket om Trosrörelsen, Livets Ord, Kenneth Hagin, Benny Hinn mfl, mer än att jag hade hört om, och läst väldigt varnande ord om dem på nätet. Varningar som jag i och för sig inte tvivlade så mycket på, det lät faktiskt som sunda varningar. Men jag hade dock ännu inte själv läst några som helst egna böcker skrivna av Trosrörelse-predikanter så det var ändå inte helt lätt att själv bilda mig en egen uppfattning.


Själv brukade jag mest lyssna på predikningar och läsa böcker av David Wilkerson, Leonard Ravenhill, Frank Mangs mfl.


Vid ett tillfälle så fick jag dock en bok skriven av Ulf Ekman (Livets Ords grundare och huvudpastor) Jag minns att jag tänkte att äntligen får jag själv chansen att läsa vad som egentligen står i dessa böcker...


Tyvärr (måste jag erkänna) tyckte jag att det i början kändes alldeles för bra att läsa denna bok. Den talade mycket om att det är meningen att vi ska ha framgång och seger på "varje område i vårt liv" och vilken oerhörd kapacitet vi har i Gud. Boken hette "Din kapacitet i Gud". Även om jag idag inte minns så mycket som stod i den boken (då det är så länge sen nu) så minns jag ändå att jag tyckte att det som stod lät väldigt bra och att det nog faktiskt kunde vara sanningen.

Det som stod skrivet i boken fick en att känna sig som en kraftfull kristen med en enorm kapacitet.


Efter denna bok så började jag skaffa andra böcker skrivna av Trosrörelse-influerade predikanter såsom Kenneth Hagin, Benny Hinn, Yonggi Sho, Joel Osteen, Rick Joyner mfl. Böckerna kändes i början riktigt bra att läsa. Jag började lyssna mer på predikningar av dessa predikanter och började läsa mer böcker från dessa predikanter på bekostnad av mina "tidigare" predikanter som ex. David Wilkerson och Leonard Ravenhill...


Men vad var det som gjorde att jag till slutligen reagerade på att allt detta var fel?
Det var flera olika faktorer som gjorde att jag reagerade. När jag var nyfrälst och lyssnade mycket till predikanter som David Wilkerson, Leonard Ravenhill mfl. så upplevde jag att det som predikades verkligen var i Ande och sanning.


Och därför reagerade jag väldigt tidigt på att predikanter såsom Ravenhill och Wilkerson alltid verkade hålla sig sig borta från predikanter som tillhörde Trosrörelsen.


Och inte bara höll de sig borta. Efter ett tag så märkte jag att de även rätt ut varnade för dessa predikanter...


Idag vet jag mycket väl varför de varnade.


Jag köpte helt Trosrörelsens lära i början, men efter ett tag så började allt fler saker kännas fel...

T.ex. Trosrörelsens inställning till helande. De hävdade ju att Gud alltid vill hela alla från alla sjukdomar, vilket innebär att om man inte skulle bli helad så är det något i ens eget liv som hindrar helandet. Det kan vara att man har för dålig tro för helande eller att man har någon obekänd synd som man inte lämnat.


Detta sätter ju givetvis en enorm press på den sjuke, för skulle du inte bli helad så är det helt enkelt ditt eget fel. Det är något med dig eller ditt liv som hindrar helandet. Skulle ditt barn bli sjukt och inte blir helad trots bön, då är det också ditt fel, för du hade antingen för dålig tro eller synd i ditt liv.


Detta kände jag att det blev en väldigt dålig frukt av, som bara ledde till självfördömelse och skuld över att man själv eller ens barn inte blir frisk. Då har man inte bara bördan av sjukdomen att bära på, utan även skuldkänslorna av att man sviker sitt barn som inte blir frisk p.g.a. ens bristande tro, eller p.g.a. ens synd (exakt vilken synd det är som hindrar helandet, det får man inte veta).


Tryggheten i Gud försvann helt i dessa stunder.


Detta kunde inte stämma.


Jag började också märka att även om många inom Trosrörelsen kunde tala mycket om kärlek så fanns det ändå en viss hårdhet där, och om man sen började ifrågasätta Trosrörelsens lära så kunde många bli väldigt hårda. Man kunde bl.a få höra att man har en "kritisk ande" inom sig (detta är vanligt att folk inom Trosrörelsen säger till kristna som ifrågasätter läran).


Jag fick det heller inte att gå ihop att när Trosrörelsens lära lovade seger och framgång på varje område i ens liv (om man har stark tro) så läste man samtidigt om kristna som sitter i fängelse för sin kristna tro... Många torteras och dödas varje dag för Jesu namn...Samtidigt som många av dessa Trosrörelse-predikanter stod och skröt om vilken framgång och seger de ständigt vandrar i tack vare deras starka tro. Väldigt ofta handlade deras syn på seger och framgång om pengar och fullkomlig hälsa. 


Skulle dessa lidande kristna alltså ha en svag tro, och dessa framgångsrika Trosrörelse-predikanter ha en stark tro?


Knappast.


Ju mer jag läste dessa Trosrörelse-böcker, desto mer övertydligt blev det att allt som dessa böcker och predikanter hävdade, inte stämde.


Det var som sagt flera saker som jag märkte inte stämde, och jag gjorde som jag alltid gör när jag vill veta något. Jag började söka tills jag hittade svaret. Jag ville veta exakt var Trosrörelsen och dess teologi egentligen kommer ifrån från början, och märkte då väldigt tydligt att detta INTE är klassisk Kristendom utan snarare New Age förklädd som Kristendom.


Jag upptäckte att Trosrörelsen har sin grund i två personer. E.W. Kenyon samt Kenneth Hagin. Det räcker med att se några Youtube-videos med Hagin så ser man hur illa det verkligen är. Men tyvärr är det fortfarande alldeles för många som på fullt allvar tror på att det verkligen är Guds Helige Ande som verkar på Hagins möten där de skrattar som galningar och ligger på golvet och sprattlar.


Jag började då gå tillbaka till att lyssna på Wilkerson, Ravenhill mfl (som jag gjorde när jag var nyfrälst), och märkte att detta är ett HELT annat evangelium än vad Benny Hinn, Ulf Ekman, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Joel Osteen mfl predikade...


Ett annat stort och obehagligt problem inom Trosrörelsen är att det är i princip alltid de som är vakna för sanningen som råkar illa ut. De får ofta höra att de är kritiska, dömande, kärlekslösa och oödmjuka. Och risken är också tyvärr ofta stor att de blir svartmålade när de lämnar församlingen, vilket gör att många kan hamna i (och många HAR hamnat i) en riktigt allvarlig psykisk, själslig och andlig kris efteråt...


Detta var väldigt kortfattat, men jag hoppas ändå det var tillräckligt för att många ska förstå varför vi aldrig kommer att tillåta några influenser från Trosrörelsen i Korsets Kraft. Och om man har varit inne i dessa sammanhang så kan man ofta märka väldigt snabbt om någon är influerad av den läran. Och nej, det handlar inte om att det enbart skulle finnas vissa enskilda saker inom Trosrörelsen som är fel, det handlar om att hela grunden i Trosrörelsens teologi är felaktig. Och nej, vi dömer inte ut varenda medlem inom Trosrörelsen, det vi dömer ut är den läran som finns där.

Henrik Strid/Församlingen Korsets KraftKommentarer: 0 Permalänk

 
stäng