skylt7.jpg 

 

 

Dopet är en handling som ska följa omedelbart efter att man tagit emot syndernas förlåtelse genom tron på Jesus Kristus.

Tvärtemot vad en del tror så är inte dopet i sig frälsande, utan det är endast tron på Jesus Kristus som Frälsare och Herre som öppnar vägen in i Himlen. En sann och uppriktig tro på att Jesus på korset tog på sig våra synder och sonade vår skuld inför Gud är tillräcklig för att bli frälst och få evigt liv i Himlen. Men trots detta så är dopet ändå något som Herren Jesus faktiskt befallt alla troende att göra. Dopet är något som enligt Bibeln symboliserar:

 

Att man dör med Kristus från sitt gamla jag.  

Att man blir upprest med Kristus till att bli en ny skapelse.

Water_Baptism__Taberna_Beach_2_dc540.jpg 

"Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt på himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."

- Matt. 28:18

 

 

 

Även om dopet i sig inte är frälsande så är det något som varje troende bör känna

sann glädje inför att göra, och varje troende som vägrar låta döpa sig bör nog ärligt rannsaka sin frälsning för att se om den är äkta. 

 

Detta betyder dock inte att någon som saknar möjlighet att låta döpa sig (t.ex. kommit till tro på dödsbädden), kommer att nekas inträde till Himmelriket. Rövaren som korsfästes samtidigt som Jesus hade ingen möjlighet att låta döpa sig, men när han erkände sig vara en syndare som förtjänade straffet och lade all sin tillit till Jesus som Guds Son, så svarade Jesus:

"Amen säger jag dig: Idag skall du vara med mig i paradiset." (Luk.23:43)

 

skylt8.jpg

 

 

 

«Tillbaka

 

 

water_baptism_lg_clr.gif

 

"Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet."

- Rom.6:4

 

 
stäng