TROSBEKÄNNELSE

 

MEDLEMSSKAP I FÖRSAMLINGEN

 

DOPET

 

KÄLLAN

 

 

Församlingen Korsets Kraft i

Katrineholm drivs helt ideellt,

dvs. vi har ingen anställd

som får någon lön. Om du

känner att du vill ge någon

gåva så tas den tacksamt

emot på kontonr:

8257-8 (clearingnr)

183280420-5

Alla pengar går till utgifter

som församlingen har som

t.ex. hyra, gästpredikanter,

inköp av Biblar,

evangelisationsmaterial mm.

 

 elips.jpg

 

 

 

 

 JewelCrossBar.gif

 

 

Församlingen Korsets Kraft grundades 2007 efter ett tydligt tilltal från Herren. Församlingens målsättning är att ära och upphöja Jesus Kristus som världens Frälsare och Herre, och att låta Bibeln vara Guds Ord. All verksamhet församlingen bedriver har startats utifrån dessa grundförutsättningar. 

 

I en tid då det kommer in alltfler villoläror i förkunnelsen, så känner vi en stark maning att i trofasthet till Gud, predika Jesu Kristi evangelium oförvanskat så som det står i Bibeln. Ty vi tror på Guds kraft att kunna frälsa människor och göra dem till nya skapelser i Jesus Kristus (2 Kor. 5:17) när Hans ord predikas rent och heligt i den Helige Andes kraft.  

 

"Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar" - Hebr.4:12

 hasse_o_mona2.jpg

Vi lever i dag i den tid som aposteln Paulus för länge sedan profeterade om:

 

"Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå utmed den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen."  - 2.Tim.4:3

 

I många kyrkor idag så är det vanligt att man tar bort (eller förvanskar) vissa delar i Guds ord för att det ska bli mer bekvämt för åhörarna att ta till sig. Man vill nämligen inte stöta sig med någon. Men det sanna evangeliet är, och har alltid varit, både konfronterande och befriande. Vi instämmer med aposteln Paulus när han skriver:

 

"Är det människor jag nu försöker få på min sida - eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare." - Gal.1:10  

 

Församlingen Korsets Kraft vill leda människor in i en relation med Jesus Kristus, så att de därmed får sina synder förlåtna, och även löftet om ett evigt liv i Himlen. Och detta kan endast ske genom att vara trofasta mot Gud och Hans ord, Bibeln. Vi tror också på att vara fullständigt ärliga mot människor när vi förkunnar evangeliet. Som kristna är det vår huvuduppgift att förkunna nåden från Gud genom Jesus Kristus, men också att förkunna sanningen om människans fallna och syndfulla natur och om livets dubbla utgångar, Himlen och Helvetet.

 

Vi har från Herren särskilt fått till oss detta ord från Bibeln:

 

"Vi uppmanar er bröder: tillrättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla." - 1 Tess. 5:14

 

JewelCrossBar.gif

 skylt_kors.jpg

 
stäng