skultkors5.jpg 

 Bibeln säger att vi genom Jesus Kristus kan komma inför
Fadern med våra böner, och att Han är en Gud som hör och besvarar bön. Därför samlas vi i Källan för att komma tillsammans och be. 

 

prayer.jpg

 

Ty, Herrens ögon är vända till de rättfärdiga,

och hans öron är öppna för deras böner."

- 1 Petr. 3:12

 

 

 

 

 

 

Man kan själv välja om man vill sitta för sig själv i stillhet inför Gud och be, eller om man vill be tillsammans med andra troende syskon. Vi tror på en levande och sann Gud, som visar sin makt och härlighet genom att besvara sina barns böner, om de är i enlighet med Hans vilja.

      

"Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön." - Jak. 5:16

   

Bönen är själva grunden i det kristna livet och något som bör vara en självklarhet i varje troendes liv. Aposteln Paulus sammanfattade vikten av att ha ett starkt böneliv med dessa ord:

  

"Be oavbrutet..." - 1 Tess. 5:17

 

Alla är varmt välkomna på våra bönemöten. Det finns även utrymme för personlig förbön. 

 

 

 

                                                                                                                             «Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0257.JPG

"Fader Vår, som är i himmelen! Helgat varde Ditt namn;

tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen så och på jorden;

vårt dagliga bröd, giv oss idag;

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,

och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

Amen."     

 

 

roman-catholic-cross-designs-chrismon-cross-large.png

 

       

 

      

 
stäng