På Gudstjänsterna samlas vi för att lovsjunga Gud, och för att höra Hans ord predikas. 

 

Lovsången upphöjer och prisar Gud och ger Honom (och endast Honom) all ära. I Korsets Kraft så varierar vi mellan äldre väckelsesånger, psalmer och nyare lovsånger.

 

helagitarr.JPG

 

"Halleluja! Sjung till HERREN en ny sång, hans lov i de frommas församling. Israel skall glädja sig över sin skapare, Sions barn jubla över sin konung. De skall prisa hans namn under dans, till puka och harpa skall de lovsjunga honom. Ty HERREN gläds över sitt folk, han smyckar de ödmjuka med frälsning." - Psaltaren 149:1-4

 

 

 

 

Huvudsyftet med predikan är både att människor ska komma till tro på Jesus Kristus och för att styrka tron hos redan troende.                                                                                                                                        

  

"Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord." - Rom. 10:17

 

Predikanten förväntas predika det Gud lagt på dennes hjärta och på det sätt Gud vill att det ska framföras, men det absolut viktigaste är att det stämmer med Guds ord.  Allt som predikas eller undervisas ska prövas i ljuset av Bibeln.  I Apostlagärningarna kan vi läsa om när Paulus och Silas predikade evangeliet för judarna i Berea:  

  

 "De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så." - Apg. 17:11

 

Med andra ord så var judarna väldigt noga med att undersöka om det gick att hitta stöd i skrifterna för det som Paulus och Silas predikade. Precis detsamma har vi som kristna en skyldighet att göra när Guds ord ska predikas. Vi måste se efter om det stämmer med vad Bibeln säger. Stämmer det inte med Bibeln så är det en villolära som måste urskiljas och kastas bort så snart som möjligt. Bland det farligaste en församling kan råka ut för är när det kommer in villoläror i undervisningen, som strider mot Guds ord.                            

 

 

Vi tar även upp en kollekt på Gudstjänsterna. Denna kollekt (frivillig) går till olika utgifter och kostnader som församlingen har.

 

 

Alla är varmt välkomna på Gudstjänsterna.  

 

 

predikstol.JPG

 

 

 

 

                                                                                                           «Tillbaka

 

 

 

 

 
stäng